Spółdzielnia Socjalna Revital – o nas

Nie chcemy zmieniać świata, tylko sprawić, by więcej ludzi widziało ten świat w lepszych barwach.

 

Spółdzielnia Socjalna REVITAL początkowo powstała, jako spółdzielnia usługowa, stawiająca sobie za misję otoczenie troską i uwagą osoby doświadczone chorobą, cierpieniem, dolegliwościami wieku starszego.

Spółdzielnia udzielała wsparcia także ich rodzinom i opiekunom, którzy zmagali się z tak trudnymi uczuciami, jakimi są bezradność i bezsilność, chęć przyniesienia ulgi w bólu i dyskomforcie jaki znosi ich bliski, chory człowiek.

Pracownicy Spółdzielni, oferując usługi w domu pacjenta, już w pierwszym roku działalności, widzieli specyficzne potrzeby i problemy odbiorców, także te finansowe. Dlatego działalność zarobkowa została przekształcona w działalność pożytku publicznego. Takie działanie pozwoliło przejmować zadania publiczne i świadczyć usługi dla naszych podopiecznych nieodpłatnie lub za niewielką odpłatnością. Ta ewolucja stała się bodźcem do rozszerzenia działalności statutowej Spółdzielni.

Dzisiaj Spółdzielnia Socjalna REVITAL to zespół kreatywnych ludzi współpracujących z najwyższej klasy specjalistami z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, psychologii doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

Swoje działania realizujemy głównie w kierunku integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy również z przedsiębiorcami wpajając jednocześnie, że ich powinnością jest prowadzenie firmy w taki sposób, by jednocześnie odpowiadać na potrzeby społeczne i ekologiczne.

Uruchamiamy najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną. Ufamy, że przez swoje działania wspieramy rozwój i kształtowanie naszej lokalnej społeczności, a tym samym wnosimy wkład w rozwój regionu.